Kultur- samt forskningsnyheter

Kultur:Ny bok om dunst heller i mørkere retning. Kritikere gir 6 av 6 mulige øyne på terningen.

Forskning:
Stor dødelighet blant Høssings eldste.


I følge stalinistisk sentralbyrå er det en merkbart større dødelighet i aldersgruppen fra 75 til 100 år enn i befolkningen ellers. Forsker ved SIHTEF (Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Høssings tekniske høgskole), Dan Bryn Joll sier det ikke er noen entydig forklaring på tallene som blir lagt frem, men peker på årsaker som alder, sykdom og livslede som mulige faktorer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Følgere

Annonse

Annonse


Annonse:

Annonse: