Kårer Miss Høssing etter eliminasjonsmetoden

Omstridt Missekåring
Den omstridte Miss Høssing-kåringen har de seneste år blitt angrepet fra flere hold. Høssing Kvinnefrigjørende Gruppe mener kåringen bidrar til en objektivisering av kvinne kroppen, og Høssing Kjerkes Trygve Saagaarvirundt mener kåringen tar fokus vekk fra alle de mindre pene kvinnene i Høssing som er like mye verdt som de pene i Guds øye (om ikke i mennenes red. anm.)
Fjorårets Miss Høssing, Dagrun Høybraaten-Kness

Går nye veier
Nå går ungkarsfestivalen i Høssing, som er ansvarlig for kåringen nye veier for å finne frem til årets vinner. -Før har vi trommet sammen de deiligste damene i kommunen for deretter å stemme over hvem av dem som er mest allright. Vi ser at det kan virke ekskluderende på endel damer, så i år har vi fått en komplett liste over samtlige kvinner i Høssing, og jobber utifra eliminerings metoden: Altså begynner med å krysse vekk dem minst pene og så videre, helt til vi sitter igjen med de som blir de nominerte. På den måten får alle vært med på opptaket, og prosessen blir mer demokratisk kan du si. forteller Ungkarsfestivalens talsperson Donovan Sigdmyr (45).
Birgot Hammerslund fra Høssing Kvinnefrigjørende Gruppes demonstrasjon under forrige Ungkarsfestival


Får hjelp av Ordføreren
Listen over alle kvinnene i Høssing er overlevert fra Ordførerens kontor, og kommer med endel overstrykninger gjort av ordføreren selv. -Jeg tenkte å spare festivalkontoret for litt jobb, og har strøket dem damene i kommuneadministrasjonen her som uansett ikke ville nådd opp. Det er snakk om hyggelige og flinke damer, men som har lite eller ingenting å gjøre i en sånn misse-kåring. sier ordfører Hroar Stiltskin i en kommentar. Kåringen av årets Miss Høssing vil foregå på Ungkarsfestivalens klubbscene 3.juledag og innleid konfransier og hoveddommer er forfatter, industriarbeider og sjømann Kjartan Fløgstad.

Følgere

Annonse

Annonse