Klare for nye utfordringer?

 Kommunen er på utkikk etter nye attraktive hoder med stå-på holdning og det lille ekstra. Du er mellom 28 og 59, glad i å brette skjorteermende opp og ta i et tak når det virkelig gjelder. 

Vi er: en fraksjon i forhold til komm.adm. med tilhold i nye, lyse lokaler v Høssing bekkens sildrende bredder.

Vi kan tilby: stramme rutiner, en engasjert stab, fleksibel parkering, bruksrett på våres te kjøkken. 

Du er: ikke redd for utfordringer, innbitt optimist, strekker deg langt etisk og økonomisk, og kan stille med egne arbeidsklær.

Vi er: en gjeng administrative, rakryggede ja-mennesker med glimt i øynene og sunne kjerneverdier.

Send søknad til osv

The municipality is looking for new attractive heads with a stand-up attitude and that little something extra.  You are between 28 and 59, willing to roll up your shirt sleeves and take action when it really matters.

  We are: a faction in relation to comm.adm.  with accommodation in new, bright premises by the trickling shore of Høssingströmmen.

  We can offer: strict procedures, a committed staff, flexible parking, right of use in our tea kitchen.

  You are: not afraid of challenges, an inveterate optimist, go the extra mile ethically and financially and can provide your own work clothes.

  We are: a group of administrative, straight-backed yes-people with a twinkle in the eye and sound core values.

  Send the application to Etc


Åpner nasjonalt ressurs sentra for klyper

 

DEN SKAL TILIG KRØKES...

Den sammensatte gjengen bak ressurs senteret går ikke av veien for en god gammeldags "high five!".Ingen andre kommuner i verden er like opptatt av klyper som Høssing, det skal nå få sitt pass påskrevent. Med ikke mindre enn tre nye nasjonale ressurs senter for nettopp klyper, alle i Høssing distriktet.

Si ordet "klype" og de aller fleste vil forstå hva du mener. Alikevel er det lite fagpersonell hverken i Norge eller utlandet som kan redgjøre hva som er en god og en dårlig klype. Heri ligger kvalitets kriterier som hardhet, spenst og estitikk. Men kvintetten bak det nye ressurs senteret kan alikevel fortelle at klyper er så mye er enn bare selve klypefunksjonen.

"Behovet for å henge opp noe til tørk / feste noe med et sammenklemmende hjelpemiddel, er noe som ligger dypt nede i menneskenes natur." forteller Leder for det ene av til sammen tre ressurs sentra for klyper i Høssing, Gerd Villbassen. De to andre ressurs sentrene åpner rett over jul og rett over påske i nyoppussede lokaler nær sentrale møtepunkt i Høssing. Hver av sentrene skal utforske ulike typer klyper, og det vil etterhvert komme informasjon om hva sentraene kan tilby brukerne.

"Vi leter etter noe som kan holde informasjonsbrosjyrene våre i klem mot den midlertidige snoren vi har hengende utenfor Ressurs senteret, og vil gå ut med info straks vi har funnet en egnet gjenstand som kan utføre denne oppgaven." forteller Vilbassen i kor.

Røper feriemål

Grafisk fremstilling av Hroars påståtte reisefølge

 Det har nærmest blitt en ferie tradisjon i Høssing når ordfører Hroar Stiltskin snører «sommer-sekken» og legger kursen mot sitt ferie paradis i Risør.

Dette året har den skøyer aktige folkevalgte vært adskillelig mere hemmelighetsfull enn vanlig. «I år velger jeg å holde ferie målet for meg selv og håper på respekt rundt dette» ytrer Ordføreren i en en oppdatering på det populære sosiale nettstedet Facebook.com.


Mange ble provosert over avgjørelsen, og det har blitt spektulert i om hemmeligholdelsen kan ha uetiske motiver. -Blir vi holdt bak lyset, mens Stiltskin blir påkostet svindyre smøringsreiser betalt av fermasi-industrien? spør en anonym bruker. 

Denne uken fikk fløyten en annen lyd, da Hroar postet følgende nyhets oppdatering på Facebook: -Kan røpe at årets feriemål blir Risør som vanlig.

Høs-SING på nye veier

 Fredag får du møte et helt annet Høs-SING på deres første av flere «frafall»-konserter.
Høssings lengst nålevende ten-sing-kor har store planer skal vi tro nyervervet dirigent Sofus Green (32). 

Den største endringen skal gå på dette med Jesu ord, noe som vil ha påvirkning på reportoaret. -Reportoaret vil bli tydelig preget av at nå over en periode har valgt å gå vekk fra Jesu ord. Vi ønsker ikke lenger å støtte Herren Messias i hans verdenssyn, så vi lener oss nå mot andre inspirasjonskilder for sangene våre.

At mange forbinder ten-sing med kristent innhold, ja det skal være sikkert, men for Green og tenåringene blir det kristne budskapet litt «clinge». 

-Det er flere her i koret som helt ærlig har begynt å tvile på om det er hold i dette med Guds eksistens, og de av oss som fremdeles tror, syns det er andre kilder som er mer up to date i forhold til verdier, livsstil og teknologi. Elon Musk, Sandra Bullocks og Rasmus Hansson blir nevnt som eksempler på nye inspirasjonskilder som etter hvert skal erstatte Frelseren etc. Blant Høs-SINGs nye reportoar kan du nå finne hedenske favoritter som Lambada, Santana, Pantera og Livin La vida Loca, i følge Green.


 Som en følge av veivalget vil øvingene til Høs-SING ikke lenger foregå i menighetshuset, men blir midlertidig flyttet til lokalene til Høssing Kennel.

Følgere

Annonse

Annonse