Sveveby-planer lagt på is


Den snart tyve år gamle planen om å bygge en svevende by over Høssing sentrum, ser nå ut til å bli skrinlagt i følge kilder i Høssing 
Kommunestyre. 

Etter like mange år med utredninger og kalkulering, har Sveveby-kommisjonen nå kommet med et femten siders langt dokument der det konkluderes med at prosjektet sansynligvis ikke vil lønne seg. -Det er mange, mange grunner til at Sveveby-prosjektet ikke holder vann. sier en anpusten kommisjonsleder, Bengt Salmonella Ajax. -For det første vil dette koste omlag 100 millioner kroner, penger som må overføres fra andre           
prioriterte områder  som helse, hest og ungdomsarbeid. 
For det andre har ikke teknologien på dette feltet (sveving, red. anm.) kommet langt nok. Gruppen som har jobbet med dette på NTNU i Trondheim, har kun fått svært lette objekter, som fjær, til å sveve, og dette kun i korterer perioder. At en hel by skulle kunne sveve i flere år, er rett og slett usansynlig. 

Ajax slår også fast at sikkerhet og transport er uløste faktorer. -Hvordan skulle vi fått folk opp og ned fra den byen? Og hvordan skulle vi hindre at folk datt utafor? Dette er spørsmål vi måtte fått svar på før vi kunne satt i gang et så omfattende byggverk. Høssing Kommune har i stedet satt sammen en ny kommisjon som skal se på mulighetene for en undervannsby på bunnen av Høssingvatten.

1 kommentar:

Følgere

Annonse

Annonse