Frank tar ikke telefonen


Det var trangt utenfor Høssing Telefon og Spiseri forrige mandag da Frank hadde helt vanlig telefontid


VIKTIG MELDING

Det gjelder for alle høssinger som sitter fast i løst eller fast, eller sliter med sitt: i dag har det ikke lykkes å komme gjennom på telefon til Frank. Riksmeklingsmannen, som nevnt i tidligere sak er i Høssing for å mekle mellom familien Jynn og innfødte høssinger, har underrettet Telenor Høssing om problemet.

- Det er som kjent mandag Frank har telefontid, og det er ikke sånn at Frank har bytta til ei av de andre dagene; verken tirsdag, onsdag, torsdag, høssdag eller noen av helgedagene. Nå tenker jeg Telenor er på plass litt jævlig kvikt, jeg vet at de har spurt Frank om hjelp sjøl, tordner ordfører Hroar Stiltskin til Høssingposten.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Følgere

Annonse

Annonse


Annonse:

Annonse: